Kedves látogató, üdvözlöm a honlapomon!

                         Köszönöm, hogy benézett hozzám!

                        Lehet,hogy konzervatív vagyok, de senkit nem tegezek le

                                                               első találkozáskor.

 

 

                              M. Szolár Judit.

        

                             

                                                                                    

                    Magyar vagyok, magyar, magyarnak születtem.

                    Magyar nótát dalolt a dajka felettem.

                    Magyarul tanított imádkozni anyám.

                    És szeretni téged, gyönyörű, szép hazám!

 

                   Larajzolta képed szívem közepébe.

                   Beírta nevedet lelkem mélyébe.

                  Áldja meg az Isten keze vonását!

                  Áldja meg, áldja meg magyarok hazáját!

 

                  Széles e világnak fénye, gazdagsága,

                  El nem csábít innen idegen országba.

                  Aki magyar nem tud sehol boldog lenni!

                 Szép Magyarországot nem pótolja semmi!

 

                 Magyarnak születtem, magyar is maradok!

                 A hazáért élek, ha kell meg is halok!

                Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette,

                Koporsóm fáját is magyar föld növelje!

                                  / Pósa Lajos/

 

 

 

Békéscsabán születtem 1954- ben.

Bár sosem készültem írónak, egy könyvet olvastam az orosz Romanov családról és ekkor döntöttem az írás mellett.

Nekünk magyaroknak is voltak híres nagyjaink,akik sokat tettek népünk fenmaradásáért., megérdemlik, hogy történetüket és tetteiket megismerje az utókor.

Nem történelemkönyveket írok! Regényeimben élnek a szereplőim.

Göncz Árpád köztársasági elnökünk, miután elolvasta az István. c. könyvem kéziratát, levelében ezt írta:

"A magam részéről annyit mondhatok, könyvét jónak,történelmi közelítését izgalmasan érdekesnek találom. Tárgyismeretét tudományosan kikezdhetetlennek,emberismeretét realistának, a mű egészét koruk termékének tartom.

Semmit sem ír le véletlenül,emberi lénynek tekinti hőseit,belehelyezi őket koruk és életviszonyaik szintén képzelt, de nagyon elevenen ábrázolt körülményei közé. Hősei tehát élnek, a maguk és nem a történelem könyvek életét élik.

Én még a legrégibb kínai hadtörténet magyarra fordított hatását is felfedezni véltem egy-egy csata leírásában,amelyben megemlíti,hogy István serege nappal szemben,vagy lejtőnek fölfelé harcol, és hogyan kapta derékba ellenfele diadalittas támadását, és nyerte meg mégis a csatáját.

István jókedvű és nagytermészetű, történeti érzékkel megáldott politikus,akinek ugyan akkor nem csak a magyar társadalom érdekellentételeivel kell megvívnia,hanem anyja más gyökerű erőszakával is.

Köszönöm kéziratát! Nem csak belenéztem,hanem gondosan,az utolsó sorig elolvastam, és szerettem."

 

Eddig két történelmi regényem, egy rövid történeteket tartalmazó kötetem,két képes mesekönyvem és egy krimi-akció könyvem jelent meg.

Rebeka c.

Az első könyvem, történelmi kalandregény, amely a honfoglalás korában játszódik.

István c.

 Szent István királyunk életéről szól.

Múlt és jelen c.

Rövid történetek a múltból és a jelenből.

Mit mesél a kiskacsa?c.

Vajon hogyan került az a két furcsa, fehér nagy tojás a kotlósmama fészkébe?

Mese a felhőkről c.

A napocska aggódva nézi a kiszáradt földeket, a szomjazó növényeket és állatokat.

Várja az esőt hozó nagy felhőket. Vajon hol járnak, miért nem jönnek?

Bevethetők c.

Az akciócsoport feladata a veszélyes bűnügyek felgöngyölítése, őket bárhova bevethetik.

Meglepő fordulatokban gazdag történet.

 

Petra Edina unokám rajzai a menüben láthatók.


A könyvek rövid tartalma megtalálható  a menüpontok alatt.

Szép verseket válogattam össze, melyek nekem nagyon kedvesek.

Az írás mellett  fotózom is, bár erre elég kevés időm van rá.

A képgalériában Békéscsabáról készült fotók láthatók, melyeket én készítettem.

 

 

 

A Rebeka c. és  az István c. könyvemről készült könyvtrailer.