A nemzet közönye...

2013.12.29 14:14

Kommentár nélkül.

Török Aurél antropolgus,1898-ban,III. Béla halálának 701. évfordulójára, megírja az Esdő szó a magyar nemzethez a honalapító királyok emlékei iránt való kegyelet ügyében című könyvéből:

"-Én a tagadhatatlan közönyt nemzetünk sajátszerű végzetének tekintem, a mellyel szemben hiába akarnók a megszégyenítő tények okát esetről esetre erre vagy arra a korra vagy nemzedékre, erre vagy arra a kormányra, politikai pártra vagy társadalmi rendre, erre vagy arra az egyes személyre hárítani, hogy azután ily könnyű szerrel mindenekelőtt a mi saját énünket mentegethessük... E végzetes közöny osztályrésze az egész nemzet, polgárainak minden rang- és személyi különbség nélkül..."